တုိက္ရုိက္လႊင့္ထုတ္မွဳ႔အစီအစဥ္

ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား.....

Rensselaer ျမဳိ႕ ( Albany, New York )တြင္တည္ရွိေသာ ဓမၼဝါဒီေအာင္ေျမမဂၤလာေက်ာင္းတုိက္္ ဆရာေတာ္ဦးဣႆရိယက ဦးေဆာင္ျပီး လူူငယ္မ်ား ဘာသာ၊သာသနာ ႏွင့္ရင္းႏွီးကြ်မ္း ဝင္လာေစရန္ အတြက္၎၊ ဝိပႆနာတရားအားထုတ္ႏုိင္ရန္အတြက္၎၊
သာသနာျပဳရန္ၾကြေရာက္လာၾကေသာ အာဂႏၱဳရဟန္းေတာ္မ်ား ခ်မ္းသာစြာသီတင္းသုံးႏုိင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ဓမၼာရုံ ႏွင့္ တရားေဟာခန္းမမ်ားကုိတုိးခ်ဲ႔ေဆာက္လုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။
ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတုိ႔ကလည္းမိမိတုိ႔တတ္စြမ္းသမွ် အလွဴေတာ္ေငြ၊ လုပ္အားအလွဴတုိ႔ကုိတစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ၊စုေပါင္း ၍ျဖစ္ေစပါဝင္ကုသုိလ္ယူႏုိင္ၾကရန္တုိက္တြန္းႏွဳိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

လွဴဒါန္းလုိပါက....ဆရာေတာ္ဦးဣႆရိယ....

Dhammavadi Aungmyay Mingala Temple
1140 Broadway
Rensselaer, NY 12144
Tel: 646-284-2763 (mobile)
Tel: 518-772-1634 (Monastery)..
Email...nawarat2004@yahoo.com သုိ႔ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။
Payable to.......U Eithareya.

ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲ

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ျပည္နယ္၊ ေအာ္ဘနီ၊ ရန္ဆဲလ္လီယာျမဳိ႕၊ ဓမၼဝါဒီ ေအာင္ေၿမမဂၤလာေက်ာင္း တြင္
၂၀၁၀ခု မတ္လ(၁၇) မွ (၂၀)ရက္အထိ၊ (၃)ရက္ က်င္းပပူေဇာ္အပ္ေသာ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲ


ပထမေန႔ ..... မနက္ပုိင္း.....(ဖြင့္ပြဲ)

03/17/11 01:31PM
03/17/11 04:52PM
03/17/11 06:11PM
03/17/11 09:40PM

03/18/11 01:08PM
03/18/11 05:47PM

03/19/11 08:36AM
03/19/11

03/20/11 05:00AM
03/20/11 08:01AM
03/20/11 11:32AM (ပိတ္ပြဲ / ေအာင္ပြဲ)

Ashin Kheminda (Dhamma Vadi Aungmyay Monastery , Albany , New York)

အရွင္ ေခမိႏၵ ( ဓမၼဝါဒီေအာင္ေျမမဂၤလာေက်ာင္း - (Albany , New York) ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား ၁။ အရေတာ္စြ လူ႕ဘဝ

Ashin Pyanyarwantha , (Dhamma Vadi Aungmyay Monastery , Albany , New York)

အရွင္ပညာဝံသ ( ဓမၼဝါဒီေအာင္ေျမမဂၤလာေက်ာင္း - (Albany , New York) ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

ျမတ္ပဌာန္းေဒသနာတရားေတာ္မ်ား

မုိးကုတ္ျမဳိ ႔ ေညာင္သုံးပင္ပရိယတိၱစာသင္တုိက္ပဓာနနာယက (ေတာင္တန္းသာသနာၿပဳ)သုံးဘြဲ႔ရ ဓမၼာစရိယ သာသနဝိေသာဓနီအဖြဲ႔ (ဥကၠဌ)ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဝန္ေဆာင္သဒၼမၼေဇာတိကဓဇ မဟာသဒၼမၼေဇာတိကဓဇ ဂႏၳ ဝါစကပ႑ိတ သက်သီဟပရိယတၱိသာသနဟိတဓရ ဂုဏဝိသိဌ
မုိးကုတ္ျမဳိ႕ေညာင္သုံးပင္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱေတေဇာသာရာဘိဝံသ
ခက္ခဲနက္နဲေသာျမတ္ပဌာန္းေဒသနာတရားေတာ္မ်ားကုိ လြယ္ကူ၊နားလည္၊ႏႈတ္တက္ရေစရန္ ရည္႐ြယ္၍
Albany, New York , Rensselear ျမဳိ႕ ဓမၼဝါဒီေအာင္ေျမမဂၤလာေက်ာင္းတုိက္္ ၌ ညစဥ္္သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေဟာေျပာခ်က္မ်ား.........မုိးကုတ္ဝိပႆနာပဓာနနာယက ကမၼ႒ာန္းနည္းျပSayadaw U Tayzeinda

မုိးကုတ္ဝိပႆနာပဓာနနာယက ကမၼ႒ာန္းနည္းျပSayadaw U Tayzeinda
Click on the photo.

Saturday, May 23, 2009

ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၏ ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား

မဟာစည္ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၄၆
၄ဝ။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႀကီး ေဆာင္ပုဒ္မ်ား
၁။ ေဟတုပစၥေယာ၊ အျမစ္မွျဖစ္၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
(၁) ေလာဘ, ေဒါသ, ေမာဟ၊ အေလာဘ, အေဒါသ, အေမာဟ၊ ဤဟိတ္ ၆-ပါး
ကေဟတုပစၥည္း၊ ယွဥ္ဘက္နာမ္ႏွင့္စိတၱဇ႐ုပ္, ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္က ပစၥယုပၸန္။
ပစၥည္းဆုိတာက အေၾကာင္းတရား၊ ပစၥယုပၸန္ဆုိတာက အက်ဳိးတရား၊
၂။ အာရမၼဏပစၥေယာ၊ အာ႐ုံျဖစ္၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
(၂) အာ႐ုံ ၆-ပါးက အာရမၼဏပစၥည္း၊ အာ႐ုံûပတဲ့ စိတ္နာမ္က ပစၥယုပၸန္။
၃။ အဓိပတိပစၥေယာ၊ အႀကီးအကဲျဖစ္၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
(၃) လြန္ကဲေသာ ဆႏၵ, ဝီရိယ, စိတ္, ပညာ၊ ဤေလးပါးတြင္ တစ္ပါးပါးက
အဓိပတိပစၥည္း။ ယွဥ္ဘက္နာမ္ႏွင့္စိတၱဇ႐ုပ္က ပစၥယုပၸန္။
(၄) အေလးûပခံရတဲ့အာ႐ုံက အာရမၼဏာဓိပတိပစၥည္း။ အေလးûပတဲ့ စိတ္နာမ္ကပစၥ
ယုပၸန္။
၄။ အနႏၲရပစၥေယာ၊ အျခားမဲ့ျဖစ္၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
၅။ သမနႏၲရပစၥေယာ၊ ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ျဖစ္၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
(၅) ေ႐ွးေ႐ွး စိတ္နာမ္မ်ားက အနႏၲရ, သမနႏၲရ, နတၴိ, ဝိဂတပစၥည္း၊ေနာက္ေနာက္
စိတ္နာမ္မ်ားက ပစၥယုပၸန္။
၆။ သဟဇာတပစၥေယာ၊ ûပိင္တူျဖစ္၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
၇။ အညမညပစၥေယာ၊ အျပန္အလွန္ေက်းဇူးûပေသာတရား။
၈။ နိႆယပစၥေယာ၊ မွီရာျဖစ္၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
(၆) နာမ္တရားမ်ားအခ်င္းခ်င္း၊ မဟာဘုတ္ ၄-ပါးအခ်င္းခ်င္း၊ ပဋိသေႏၶစိတ္ႏွင့္ ဝတၴဳ
႐ုပ္အခ်င္းခ်င္း၊ သဟဇာတ, အည မည, နိႆယပစၥည္း, ပစၥယုပၸန္။
(၇) စိတ္နာမ္မ်ားက သဟဇာတ, နိႆယပစၥည္း၊ စိတၱဇ႐ုပ္, ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္က
ပစၥယုပၸန္၊
(၈) မဟာဘုတ္ ၄-ပါးက သဟဇာတ, နိႆယပစၥည္း၊ ဥပါဒါ႐ုပ္က ပစၥယုပၸန္။
(၉) မ်က္စိ, နား, ႏွာ, လွ်ာ, ကုိယ္ႏွင့္ဝတၴဳ႐ုပ္တုိ႔က နိႆယပစၥည္း၊ ျမင္တာ,ၾကားတာ,
နံတာ, စားတာ, ထိတာ, သိတာက ပစၥယုပၸန္။
၉။ ဥပနိႆယပစၥေယာ၊ အားႀကီးေသာ အေၾကာင္းျဖစ္၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
(၁ဝ) စြဲမွီရာ ေ႐ွးကာလစိတ္နာမ္မ်ားက ပကတူပနိႆယပစၥည္း၊ စြဲမွီ၍ျဖစ္ေသာ ေနာက္
ကာလစိတ္နာမ္မ်ားက ပစၥယုပၸန္။
မဟာစည္ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၄၇
(၁၁) ဥတု, ေဘာဇဥ္ပုဂၢိဳလ္, ေနရာစသည္က ပကတူပနိ ႆယပစၥည္း၊ ¤င္းတုိ႔ကုိစြဲမွီ၍
ျဖစ္ေသာ စိတ္နာမ္မ်ားက ပစၥယုပၸန္၊ (အာရမၼဏူပနိႆယ, အနႏၲ႐ူပနိႆယ
တုိ႔မွာ နံပါတ္ (၄-၅) အပုိဒ္တုိ႔ႏွင့္တူၿပီ။)
၁ဝ။ ပုေရဇာတပစၥေယာ၊ ေ႐ွးဦးစြာ ျဖစ္ႏွင့္၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
(၁၂) မ်က္စိစေသာမွီရာ႐ုပ္-၆-ပါးက ဝတၴဳပုေရဇာတ ပစၥည္း။ ျမင္မႈစေသာ ႐ုပ္နာမ္-၆
-ပါးက ပစၥယုပၸန္။
(၁၃) အဆင္းစေသာ အာ႐ုံ ၅-ပါးက အာရမၼဏပုေရဇာတပစၥည္း၊ ျမင္မႈစေသာ
႐ုပ္နာမ္-၅-ပါးက ပစၥယုပၸန္။
၁၁။ ပစၧာဇာတပစၥေယာ၊ ေနာက္မွျဖစ္၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
(၁၄) ေနာက္မွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္နာမ္မ်ားက သဟဇာတပစၥည္း။ ေ႐ွးကျဖစ္ႏွင့္
ေသာ တစ္ကုိယ္လုံး႐ုပ္က ပစၥယုပၸန္။
၁၂။ အာေသဝနပစၥေယာ၊ အထုံပါေစ၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
(၁၅) ေ႐ွးေ႐ွးေဇာက အာေသဝနပစၥည္း။ ဖုိလ္မွတပါး ေနာက္ေနာက္ေဇာက ပစၥ
ယုပၸန္။
၁၃။ ကမၼပစၥေယာ၊ ûပမႈျဖစ္၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
(၁၆) ေစတနာက ကမၼပစၥည္း၊ ယွဥ္ဘက္နာမ္ႏွင့္ စိတၱဇပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္က
ပစၥယုပၸန္။
(၁၇) ကုသုိလ္, အကုသုိလ္ေစတနာက နာနကၡဏိက ကမၼပစၥည္း၊ အက်ဳိးဝိပါက္က
ပစၥယုပၸန္။
၁၄။ ဝိပါကပစၥေယာ၊ အက်ဳိးျဖစ္၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
(၁၈) ဝိပါက္စိတ္နာမ္က ဝိပါကပစၥည္း၊ ယွဥ္ဘက္နာမ္ႏွင့္ စိတၱဇ႐ုပ္, ပဋိသေႏၶ
ကမၼဇ႐ုပ္က ပစၥယုပၸန္။
၁၅။ အာဟာရပစၥေယာ၊ အားသစ္ေပး၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
(၁၉) ၾသဇာ႐ုပ္က အာဟာရပစၥည္း၊ တစ္ကုိယ္လုံး႐ုပ္က ပစၥယုပၸန္။
(၂ဝ) ဖႆ, ေစတနာ, ဝိညာဥ္က အာဟာရပစၥည္း၊ ယွဥ္ဘက္နာမ္ႏွင့္စိတၱဇ႐ုပ္,
ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္က ပစၥယုပၸန္။
၁၆။ ဣႁႏၵိယပစၥေယာ၊ အုပ္စုိး၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
(၂၁) မ်က္စိ, နား, ႏွာ, လွ်ာ, ကုိယ္၊ ဤကုိယ္ငါးပါးက ဣႁႏၵိယပစၥည္း၊ ျမင္မႈစ
ေသာ စိတ္နာမ္ငါးပါးက ပစၥယုပၸန္။
(၂၂) ဇီဝိတေခၚ အသက္႐ုပ္က ဣႁႏၵိယပစၥည္း၊ တြဲဘက္ကမၼဇ႐ုပ္က ပစၥယုပၸန္။
မဟာစည္ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၄၈
(၂၃) ဇီဝိတေခၚ အသက္နာမ္ႏွင့္စိတ္, ေဝဒနာ, သဒၶါ, ဝီရိယ, သတိ, သမာဓိ,
ပညာ, ဤ႐ွစ္ပါးက ဣႁႏၵိယပစၥည္း၊ ယွဥ္ဘက္နာမ္ႏွင့္ စိတၱဇ႐ုပ္, ပဋိသေႏၶ
ကမၼဇ ႐ုပ္က ပစၥယုပၸန္။
၁၇။ စ်ာနပစၥေယာ၊ ႐ႈ၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
(၂၄) ဝိတက္, ဝိစာရ, ပီတိ, သုခ, ဧကဂၢတာ၊ ဤစ်ာနင္ငါးပါးက စ်ာနပစၥည္း။
ယွဥ္ဘက္နာမ္ႏွင့္ စိတၱဇ႐ုပ္, ပဋိသေႏၶ ကမၼဇ႐ုပ္က ပစၥယုပၸန္။
၁၈။ မဂၢပစၥေယာ၊ ေရာက္ေစ၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
(၂၅) မိစၧာဒိ႒ိ, သမၼဒိ႒ိစေသာ မဂၢင္တရားကုိယ္ ၉-ပါးက မဂၢပစၥည္း။ ယွဥ္ဘက္
နာမ္ႏွင့္ စိတၱဇ႐ုပ္, ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္က ပစၥယုပၸန္။
၁၉။ သမၸယုတၱပစၥေယာ၊ ယွဥ္၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
(၂၆) စိတ္ေစတသိက္ အခ်င္းခ်င္း သမၸယုတၱပစၥည္း၊ ပစၥယုပၸန္။
၂ဝ။ ဝိပၸယုတၱပစၥေယာ၊ မယွဥ္ပဲေက်းဇူးûပေသာတရား။
(၂၇) စိတ္နာမ္မ်ားက ဝိပၸယုတၱပစၥည္း၊ စိတၱဇ႐ုပ္, ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္က ပစၥယုပၸန္။
(၂၈) ပုေရဇာတဝိပၸယုတ္မွာ ဝတၴဳပုေရဇာတႏွင့္တူၿပီ၊ ပစၧာဇာတဝိပၸယုတ္မွာ ပစၧာ
ဇာတႏွင့္တူၿပီ။
၂၁။ အတၴိပစၥေယာ၊ ႐ွိဆဲျဖစ္၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား၊
၂၂။ နတၴိပစၥေယာ၊ မ႐ွိမူ၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား၊
၂၃။ ဝိဂတပစၥေယာ၊ ခ်ဳပ္ကင္း၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား၊
၂၄။ အဝိဂတပစၥေယာ၊ မခ်ဳပ္ကင္းမူ၍ ေက်းဇူးûပေသာတရား။
(၂၉) အတၴိ, အဝိဂတတုိ႔မွာ သဟဇာတ, ပုေရဇာတ ပစၧာဇာတ, ႐ုပ္အာဟာရ ႐ုပ္
ဇီဝိတိႁႏၵိယတုိ႔ႏွင့္ တူၿပီ။
(၃ဝ) နတၴိ, ဝိဂတတုိ႔မွာ အနႏၲရႏွင့္တူၿပီ။
(၁၃၂၁-ခု ဝါတြင္းသုံးလပတ္လုံးေဟာသည္။ အခ်ဳိ႕ေဆာင္ပုဒ္၌ သုတနည္းသူတုိ႔ သိလြယ္, မွတ္လြယ္႐ုံမွ် ျပထား
သည္။ အတိအက် အျပည့္အစုံကားမဟုတ္)။
ၾသကာသမူမွန္ ကန္ေတာ့ခန္း
ၾသကာသ, ၾသကာသ, ၾသကာသ ကာယကံ, ဝစီကံ, မေနာကံတည္းဟူေသာ အျပစ္ခပ္သိမ္း ပေပ်ာက္ၿငိမ္း၍
အသက္႐ွည္စြာ အနာမဲ့ေရး ရန္ေဘးကင္းေၾကာင္း ေကာင္းမႈမဂ္လာ ျဖစ္ပါေစျခင္းအက်ဳိးငွာ ဘုရားရတနာ, တရားရတနာ,
သံဃာရတနာတည္းဟူေသာ ရတနာျမတ္သုံးပါး၊ (ဆရာသမား)တုိ႔ကုိ အ႐ုိအေသ လက္အုပ္မုိး၍၊ ႐ွိခုိးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္
ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ (အ႐ွင္ဘုရား)။
(ဆုေပးမည့္ ပုဂၢိဳလ္႐ွိလွ်င္ ဤတြင္ရပ္ပါ)
မဟာစည္ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၄၉
ဆုေပးမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ႐ွိလွ်င္ ေအာက္ပါဆုေတာင္းကုိ
ဆက္ေတာင္းပါ
ကန္ေတာ့ရေသာ ဤေကာင္းမႈကံ ေစတနာတုိ႔ေၾကာင့္ အပါယ္ ၄-ပါး, ကပ္ ၃-ပါး, ရပ္ျပစ္ ၈-ပါး, ရန္သူမ်ဳိး ၅-
ပါး, ဝိပတၱိတရား ၄-ပါး, ဗ်သနတရား ၅-ပါး, အနာမ်ဳိး ၉၆-ပါး, မိစၧာဒိ႒ိ ၆၂-ပါးတုိ႔မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္
သာျဖစ္၍ မဂ္တရား, ဖုိလ္တရား, နိဗၺာန္တရားေတာ္ျမတ္ကုိ လ်င္ျမန္စြာ ရလုိပါ၏ (အ႐ွင္ဘုရား)။
မွတ္ခ်က္။ ။ ဤကန္ေတာ့ခန္း၌ (ဆရာသမား) ဟူေသာ ဤစကားမွာ ဆရာသမားတုိ႔ကုိ ကန္ေတာ့ေသာအခါ၌ ထည့္ဆုိရန္
ျဖစ္သည္၊ မိခင္, ဖခင္စသည္တုိ႔ကုိ ကန္ေတာ့ေသာ အခါမ်ား၌မူကား မိခင္ ဖခင္၊ အဘုိး, အဘြား၊ ဦးႀကီး, အရီး၊ အေဒၚ
စသည္ျဖင့္ ဆုိင္ရာ, ဆုိင္ရာတုိ႔ကုိ လဲလွယ္၍ ထည့္သြင္း၍ ဆုိရမည္။
(အ႐ွင္ဘုရား) ဟူေသာ စကားမွာလည္း ရတနာသုံးပါး ရဟန္းသံဃာတုိ႔ကုိ ကန္ေတာ့ေသာ အခါ၌သာ ဆုိရန္ျဖစ္
သည္။
၁။ ဝိသုဒၶိမဂ္-ျမန္မာျပန္
(က) မဟာစည္ဆရာေတာ္
မဟာစည္ေခၚ, ဆရာေတာ္, ထြန္းေပၚထင္႐ွားသည္။
သတိပ႒ာန္, က်င့္လမ္းမွန္, ထုတ္ျပန္ေဟာၾကားသည္။
က်မ္းေပါင္းမ်ားစြာ, စီရင္ကာ, သာသနာûပေနသည္။
ဆ႒သဂၤါ, တင္စဥ္မွာ, ၾသသာဝန္ေဆာင္သည္။
ပါဠိေမးကာ, ႒ကထာ, ဋီကာစီစစ္သည္။
အ႐ွင္ေသာဘန, ပ႑ိတ, အဂၢမဟာေထရ္။
ဝိသုဒ္ျမန္မာ, က်မ္းေ႐ႊစာ, ေခ်ာစြာေရးခဲ့သည္။
တစ္ေထာင့္သုံးရာ, သုံးေျခာက္မွာ, ပ-ဝါကြယ္တိတိ။
ေဘးရန္ကင္းကြာ, ဤက်မ္းစာ, ေကာင္းစြာၿပီးေျမာက္သည္
ထုိနည္းတူစြာ, မ်ားသတၱာ, ေဘးကြာရန္ကင္းၾကပါေစ။
အျပစ္ကင္းပ, ႀကံသမွ်, ျပည့္ဝေအာင္ျမင္ၾကပါေစ။
ေမတၱာ, က႐ုဏာ, မုဒိတာ, ပြားကာခ်မ္းသာၾကပါေစ။
ထူးသူေတြမွာ, ဤက်မ္းစာ, ဖတ္ကာနားလည္ၾကပါေစ။
နားလည္ၿပီးျပန္, က်င့္လမ္းမွန္, က်င့္ႀကံေပါက္ေရာက္ၾကပါေစ။
မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္, ခ်မ္းသာမွန္, အျမန္သိျမင္ၾကပါေစ။
သုိ႔ႏွင့္ျမတ္စြာ, သာသနာ, ေရာင္ေနဝါသုိ႔ထြန္းေစေသာ္။
(ခ) က်မ္းဦးစကား
၁။ ဘုရားတရား, သံဃာအား, ညြတ္တြား႐ွိဦးတင္။
၂။ ထုိခုိက္ျဖစ္လတ္, ႐ုပ္နာမ္ဓာတ္, ႐ႈမွတ္သိျမင္လွ်င္။
၃။ ဝိသုဒ္မဂၢါ, ျမတ္က်မ္းစာ, ျမန္မာျပန္စီရင္။
၄။ က်ဳိက္ထုိဆရာ, ûပခဲ့ပါ, ျမန္မာဝိသုဒ္က်မ္း။
၅။ ျမန္စာတတ္က, ၾကည့္ခြင့္ရ, ေကာင္းစြထုိသည့္က်မ္း။
၆။ သုိ႔ေသာ္နိသွ်, အတုိင္းျပ, ဝါက်မေျဖာင့္တန္း။
၇။ နိသွ်ေဆာင္နက္, ေရာေထြးယွက္, သိခက္မူရင္းက်မ္း။
၈။ ပါဠိမတတ္, ယင္းက်မ္းဖတ္, ခက္လတ္အခန္းခန္း။
၉။ ထုိက်မ္း႐ႈသူ, အမ်ားလူ, ညည္းၫူမ႐ႊင္လန္း။
၁ဝ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လြယ္စြာ, သိစိမ့္ငွါ, ျမန္မာျပန္သစ္က်မ္း။
၁၁။ မူရင္းတိက်, ဋီလည္းျပ, ႐ွင္းစြ, မေရာျ>ြပမ္း။
၁၂။ ေရးစီရင္လတ္, လူတုိင္းဖတ္, စိတ္ဓာတ္ၾကည္႐ႊင္လန္း။
၁၃။ သေဘာÓဏ္ေပါက္, လမ္းမွန္ေလွ်ာက္, ဆုိက္ေရာက္, နိဗၺာန္နန္း။
မဟာစည္ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၅ဝ
၂။ အနတၱလကၡဏသုတ္တရားေတာ္
ေဆာင္ပုဒ္မ်ား
၁။ ႐ူပံဤ႐ုပ္, ေရျမႇဳတ္သ႑ာန္, အနိစၥပဲ မၿမဲအမွန္။
ျဖစ္ပ်က္မစဲ, ဆင္းရဲပူပန္, အနတၱ မွတ္ၾကဧဝကန္။
၂။ ေဝဒနာစက္, ေရပြက္သ႑ာန္, အနိစၥပဲ မၿမဲအမွန္။
ျဖစ္ပ်က္မစဲ, ဆင္းရဲပူပန္, အနတၱ မွတ္ၾကဧဝကန္။
၃။ သညာအမွတ္, တံလွပ္ပုံဟန္, အနိစၥပဲ မၿမဲအမွန္။
ျဖစ္ပ်က္မစဲ, ဆင္းရဲပူပန္, အနတၱ မွတ္ၾကဧဝကန္။
၄။ ငွက္ေပ်ာတူစြာ, သခၤါရကၡန္, အနိစၥပဲ မၿမဲအမွန္။
ျဖစ္ပ်က္မစဲ, ဆင္းရဲပူပန္, အနတၱ မွတ္ၾကဧဝကန္။
၅။ ဘဝင္ဆင္ျခင္, ျမင္ၿပီးလွ်င္, ထုိ႔ျပင္လက္ခံတုံ။
၆။ စုံစမ္းဆုံးျဖတ္, ေဇာစိတ္-သတ္, ၂-ရပ္တဒါ႐ုံ။
၇။ အဆင္းျမင္လွ်င္, ျဖစ္႐ုိးပင္, စိတ္စဥ္မွတ္ပါကုန္။
၈။ ဆင္ျခင္ၿပီးခါ, ေဇာတဒါ, ႀကံရာစိတ္ျဖစ္ပုံ။
၉။ ၾကား, နံ, စား, ထိ, ျမင္တူ၏, မွတ္ဘိစိတ္ျဖစ္ပုံ။
၁ဝ။ ျမင္လွ်င္ျမင္ျခင္း, လက္ငင္းမွတ္လွ်င္၊
ျမင္႐ုံတြင္ပဲ, ျပတ္စဲစိတ္စဥ္၊
႐ုပ္နာမ္ကြဲလွ်က္, ျဖစ္ပ်က္သိျမင္၊
အနိစၥ, ဒုကၡသေဘာထင္။
၁၁။ မ်က္လွည့္အလား, သိမွားဝိညာဏ္၊
အနိစၥပဲ, မၿမဲအမွန္၊
ျဖစ္ပ်က္မစဲ, ဆင္းရဲပူပန္၊
အနတၱ, မွတ္ၾကဧဝကန္၊
၁၃။ ခ်မ္းသာဆင္းရဲ, ႐ႈၿမဲတူညီ၊
ေၾကာင့္ၾကမûပ, မွတ္႐ႈလြယ္သည္၊
သခၤါ႐ု, ညီမႈ ဂုဏ္သုံးမည္။
၁၄။ ၾကာ႐ွည္စြာလဲ, တည္ၿမဲသူတည္။
ၾကာေလသာ၍, သိမ္ေမြ႕ေလသည္။
အာ႐ုံတစ္ျခား, ျပန္႔သြားကင္းသည္။
သခၤါ႐ု, ထူးမႈ ဂုဏ္သုံးမည္။
မဟာစည္ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၅၁
၃။ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ႀကီး
ဓမၼေဒသနာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား
နိဒါန္းေဆာင္ပုဒ္
ပရိယတ္ ပဋိပတ္, ႏွစ္ရပ္စုံညီ၊
မဟာစည္နည္း, သိပ္သည္းခုိင္တည္။
သတိပ႒ာန္နည္းက်, ညႊန္ျပက်မ္းညီ။
ပညာ႐ွိ, ကဝိလက္ခံသည္။
၁။ သေခ်ၤေလးရပ္, သိန္းကပ္ၾကာ႐ွည္၊
သတၱဝါမ်ား, စီးပြားေမွ်ာ္ရည္။
ûပႏုိင္ခဲစြာ့, ûပရေလၿပီ၊
အလြန္သနားတဲ့, ဘုရား႐ွိခုိးသည္။
၂။ သတၱဝါမ်ား, သနားသလုိပင္၊
ေဥယ်တရား, သိသြားÓဏ္ျမင္။
က႐ုဏာပန္း, Óဏ္စြမ္းမွီယွဥ္၊
ဘိဓမၼ, သုံးလလုံးလုံးပင္။
၃။ ထီးတခြန္လဲ, လြန္ကဲထူးလွ်င္၊
အတိဆတၱ, ဓဇေခၚတြင္။
တရားေတာ္လဲ, လြန္ကဲထူးလွ်င္၊
အဘိဓမၼ, ေခၚရနည္းတူပင္။
မူလ ပုဗၺ, အရိယ သုံးဝမဂၢင္ျမတ္၊
ျဖစ္ပြားေစလွ်င္, ထုိမဂၢင္ ေျပးဝင္နိဗၺာန္ဓာတ္။
၄။ ''သစၥာမျမင္, မဂၢင္မပါ၊
ေလ့က်င့္ကာျဖင့္, ခ်မ္းသာၿမဲမည္။
ယုံၾကည္စြဲမွတ္, ယူဆလတ္-သီလဗၺတပင္။''
၅။ ''မဂၢင္႐ွစ္ျဖာ, မ႐ွိရာ, ကိေလသာၿငိမ္းသူမ႐ွိေခ်။
''မဂၢင္႐ွစ္ျဖာ, ႐ွိရာမွာ, ကိေလသာၿငိမ္းသူ႐ွိႏုိင္ေပ။
၆။ မ်က္စိမွီယင္း, အဆင္းျမင္သည္၊
ျုမင္သိ႐ုံမွ်, ကိစၥ႐ွိသည္။
အဆင္းဆီေ႐ွး႐ႈ, သူûပေနသည္၊
ျမင္သိ၌, သိထုိက္ ဤသုံးမည္။
၇။ ဘဝင္ဆင္ျခင္, ျမင္ၿပီးလွ်င္၊ ထုိျပင္, လက္ခံတုံ။
စုံစမ္းဆုံးျဖတ္, ေဇာစိတ္သတ္, ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ုံ၊
အဆင္းျမင္လွ်င္, ျဖစ္႐ုိးပင္, စိတ္စဥ္မွတ္ပါကုန္။
ဆင္ျခင္ၿပီးခါ, ေဇာတဒါ, ႀကံရာစိတ္ျဖစ္ပုံ၊
ထင္ဆဲဆင္းဓာတ္, ျမင္လတ္ဦးစြာ, ျမင္ၿပီးတရား
စဥ္းစားျပန္ရာ, သႏၲန္ျဒပ္, ပညတ္ေပၚလာ၊
မည္နာမ, သိရ ေနာက္ဆုံးမွာ။
၈။ ဘဝင္ ဆင္ျခင္, ျမင္သိလွ်င္, ထုိ႔ျပင္လက္ခံတုံ၊
ဘဝင္ ဆင္ျခင္, ၾကားသိလွ်င္, ထုိ႔ျပင္လက္ခံတုံ၊
ဘဝင္ ဆင္ျခင္, နံသိလွ်င္, ထုိ႔ျပင္လက္ခံတုံ၊
မဟာစည္ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၅၂
ဘဝင္ ဆင္ျခင္, စားသိလွ်င္, ထုိ႔ျပင္လက္ခံတုံ၊
ဘဝင္ ဆင္ျခင္, ေတြ႕သိလွ်င္, ထုိ႔ျပင္လက္ခံတုံ၊
စုံစမ္းဆုံးျဖတ္, ေဇာစိတ္သတ္, ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ုံ၊
၉။ (က) ျမင္သိစိတ္စဥ္, ျဖစ္႐ုိးပင္, စိတ္စဥ္မွတ္ပါကုန္
(ခ) ၾကားသိစိတ္စဥ္, ျဖစ္႐ုိးပင္, စိတ္စဥ္မွတ္ပါကုန္
(ဂ) နံသိစိတ္စဥ္, ျဖစ္႐ုိးပင္, စိတ္စဥ္မွတ္ပါကုန္
(ဃ) စားသိစိတ္စဥ္, ျဖစ္႐ုိးပင္, စိတ္စဥ္မွတ္ပါကုန္
(င) ေတြ႕သိစိတ္စဥ္, ျဖစ္႐ုိးပင္, စိတ္စဥ္မွတ္ပါကုန္
၁ဝ။ ''ထင္ဆဲစဥ္းစား, ျမင္ၾကားစစြာ''
''တရပ္ျမင္ျငား, စဥ္းစားျပန္ရာ''
''ဆင္ျခင္ၿပီးကာ, ေဇာတဒါ, သိလာစိတ္ျဖစ္ပုံ။
၁၁။ ဘဝင္ဆင္ျခင္, ျမင္ၿပီးလွ်င္၊ ထုိျပင္, လက္ခံတုံ။
စုံစမ္းဆုံးျဖတ္, ေဇာစိတ္သတ္, ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ုံ၊
အဆင္းျမင္လွ်င္, ျဖစ္႐ုိးပင္, စိတ္စဥ္မွတ္ပါကုန္။
ဆင္ျခင္ၿပီးခါ, ေဇာတဒါ, ႀကံရာစိတ္ျဖစ္ပုံ၊
ထင္ဆဲဆင္းဓာတ္, ျမင္လတ္ဦးစြာ, ျမင္ၿပီးတရား
စဥ္းစားျပန္ရာ, သႏၲန္ျဒပ္, ပညတ္ေပၚလာ၊
မည္နာမ, သိရ ေနာက္ဆုံးမွာ။
၁၂။ ဘဝင္ဆင္ျခင္, ၾကားၿပီးလွ်င္၊ ထုိျပင္, လက္ခံတုံ။
ဘဝင္ဆင္ျခင္, နံၿပီးလွ်င္၊ ထုိျပင္, လက္ခံတုံ။
ဘဝင္ဆင္ျခင္, စားၿပီးလွ်င္၊ ထုိျပင္, လက္ခံတုံ။
ဘဝင္ဆင္ျခင္, ေတြ႕ၿပီးလွ်င္၊ ထုိျပင္, လက္ခံတုံ။
စုံစမ္းဆုံးျဖတ္, ေဇာစိတ္သတ္, ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ုံ၊
ၾကား, နံ, စား, သိ, ျမင္တူ၏, မွတ္သိစိတ္ျဖစ္ပုံ။
ဆင္ျခင္ၿပီးခါ, ေဇာတဒါ, ႀကံရာစိတ္ျဖစ္ပုံ။
၁၃။ ျမင္လွ်င္ျမင္ျခင္း, လက္ငင္းမွတ္လွ်င္၊
ျမင္႐ုံတြင္ပဲ, ျပတ္စဲစိတ္စဥ္၊
႐ုပ္နာမ္ကြဲလွ်က္, ျဖစ္ပ်က္သိျမင္၊
အနိစၥ, ဒုကၡသေဘာထင္။
႐ူပကၡႏၶာ-႐ုပ္အစု
(၁) ပ, အာ, ေတ, ဝါ, ႐ုပ္ေလးျဖာ, မွတ္ပါမဟာဘုတ္။
(၂) မ်က္စိ, နား, ႏွာ, ကုိယ္, လွ်ာ, ငါးျဖာအၾကည္ ႐ုပ္။
(၃) ဆင္း, သံ, နံ႔မွာ အရသာ ေတြ႕တာအာ႐ုံ႐ုပ္။
(၄) အေတြ႕ဆုိတာ ပ,ေတ,ဝါ, သုံးျဖာမဟာဘုတ္။
(၅) ဖုိမျဖစ္ေစ-႐ုပ္ႏွစ္ေထြ, မွတ္ေလဘာဝ႐ုပ္။
(၆) အသက္-အာဟာရ ဟဒယ, သုံးဝသီးျခား႐ုပ္။
(၇) ဘုတ္ေလး ၾကည္ငါး, အာ႐ုံငါး ႏွစ္ပါးဘာဝ႐ုပ္။
(၈) သီးျခားသုံးပါး, ဆယ့္႐ွစ္ပါး သဘာဝ႐ုပ္မည္။
(၉) သဘာဝ႐ုပ္ဓာတ္ ပရမတ္ ဝိပႆ္႐ႈရမည္။
(၁ဝ) ၾ<ြကင္း႐ုပ္ဆယ္ျဖာ ပညတ္သာ, ႐ႈစရာမလုိၿပီ။ (၁၁) အာကာသဓာတ္ ႏွစ္ဝိညတ္, ေပါ့လတ္ႏုခံသည္။ (၁၂) ျဖစ္ပြားရင့္လတ္, ေသပ်က္မွတ္, ပညတ္႐ုပ္ဆယ္မည္။ (၁၃) ဆင္း နံ႔ ရသာ, ဘုတ္ေလးျဖာ ၾသဇာ႒ကလာပ္။ မဟာစည္ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၅၃ (၁၄) အသက္ႏွင့္တကြ-ထုိအ႒-နဝ႐ုပ္ကလာပ္။ (၁၅) အၾကည္ဘာဝ, ဟဒယ, ဒသ႐ုပ္ကလာပ္။ (၁၆) အသံႏွင့္တကြ, ထုိအ႒-နဝ႐ုပ္ကလာပ္။ (၁၇) ထုိ႐ွစ္ကုိးမွာ, ဝိညတ္ပါ, ကုိးျဖာဆယ္ကလာပ္။ (၁၈) ေပါ့ ႏု ခံ ပါ, ပါဝင္ရာ, ဆယ့္တစ္ျဖာ-စသည္မွတ္။ (၁၉) ''ကမၼဇကိုး, စိတ္ေျခာက္မ်ဳိးႏွင့္, ေလးမ်ဳိးဥတု, ႏွစ္ခုအာဟာ, ေပါင္းယူရာ, ကလာပ္ႏွစ္ဆယ့္တစ္, ဝိညတ္ဆုိင္ရာ, ကလာပ္မွာ, စိတ္သာျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္, ေပါ့ ႏု ခံ သာ, ဝိညတ္ပါ, ၾ<ြကင္းမွာမ႐ွိပါ, ဂဗၻေသယ်ာ, သေႏၶမွာ, ကာ, ဘာဝတ္သုံးမည္, သံေသၾသပ ပတ္, ျပည့္စုံလတ္ ကလာပ္ခုႏွစ္မည္။'' ၄။ ဘာရသုတၱန္ တရားေတာ္ႀကီး ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၁။ ငါ ငါ့ဥစၥာ, စြဲႏုိင္တာ, ဥပါဒါနကၡန္။ ႐ုပ္ ေဝ သညာ, သခၤါရာ, ဝိညာဤငါးတန္။ ၂။ ထင္လြဲသာယာ, စြဲလမ္းတာ, ႏွစ္ျဖာ ဥပါဒန္။ ႐ုပ္ ေဝ သညာ, သခၤါရာ, ဝိညာဤငါးတန္။ ၃။ စ်ာန္ရလႉေလ, အက်ဳိးေတြ, ကုေဋတစ္သိန္းဆုိ။ ေသာတာေလာင္းပင္, လႉေလလွ်င္, မ်ားျဖင့္ အသေခ်ၤဆုိ။ ေနာက္ကုိးပါးဝယ္, က်ဳိးမ်ားတယ္, ေျပာဖြယ္မ႐ွိဆုိ။ ၄။ မာနႀကီးက မ်ဳိးညံ့ရ, ႏွိမ့္ခ် မ်ဳိးျမတ္သည္။ ၅။ ကာမတဏွာ, ေကာင္းႏုိးရာ, သာယာႏွစ္သက္မႈ။ ၆။ ဝိဘဝမွာ, ဥေစၧဒါ, ထင္ကာႏွစ္သက္မႈ။ ၇။ ႐ုပ္နာမ္အစု, ငါေကာင္ဟု, ထင္မႈမ႐ွိပါ။ ၈။ ဘုရားတရား, သံဃာအား, ယုံမွားမ႐ွိပါ။ ၉။ ဝန္ထုတ္ကုိ, ခံယူတယ္ဆုိတာ, ဘယ္ဟာလဲ? ႏွစ္သက္လုိခ်င္တဲ့ တဏွာပဲ။ ၁ဝ။ ဝန္ထုတ္ကုိ ပစ္ခ်တယ္ဆုိတာ ဘယ္ဟာလဲ? ႏွစ္သက္လုိခ်င္တဲ့ တဏွာကုိပယ္တာပဲ။ ၁၁။ ဝန္ထုတ္ဆုိတဲ့, ဥပါဒါနကၡႏၶာ, ငါးပါးကဒုကၡသစၥာ။ ၁၂။ ဝန္ထုတ္ကုိ ခံယူတယ္ဆုိတဲ့, တဏွာက သမုဒယသစၥာ။ ၁၃။ ဝန္ထုတ္ကုိ ပယ္ခ်တယ္ဆုိတဲ့, တဏွာခ်ဳပ္ၿငိမ္းတာက နိေရာဓသစၥာ။ ၁၄။ တဏွာခ်ဳပ္ၿငိမ္းေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္တဲ့ ဝိပႆနာႏွင့္ မဂ္ေလးပါးက မဂၢသစၥာ။ ၁၅။ ဝန္ထုတ္ဆုိတာ, ငါးခႏၶာ, လြန္စြာေလးလွသည္။ ၁၆။ ဝန္ထမ္းေခၚလတ္, ပုဂၢိဳလ္မွတ္, ပညတ္သာျဖစ္သည္။ မဟာစည္ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၅၄ ၁၇။ ဝန္ကုိယူက, ဆင္းရဲစြ, ပယ္ခ်ခ်မ္းသာသည္။ ၁၈။ ျမစ္ရင္းပါဖ်က္, တပ္မက္ပယ္လွ်င္, ဆာေလာင္ေတာင္းတ, လုံးဝကင္းစင္။ ၁၉။ ဝန္ေဟာင္းစြန္႔ပစ္, ဝန္သစ္မတင္, ပူခပ္သိမ္း ေအးၿငိမ္း နိဗၺာန္ဝင္။ ေလးလံတဲ့ ဝန္ထုတ္ဝန္ပုိးဆုိတာ ဘယ္ဟာလဲ? ငါ ငါ့ဥစၥာလုိ႔ ထင္ရတဲ့ ခႏၶာငါးပါးတရားပဲ။ ဝန္ထမ္းသမားဆုိတာ ဘယ္သူလဲ? ခႏၶာငါးပါး႐ွိေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပဲ။ ဝန္ထုတ္ကုိ ခံယူတယ္ဆုိတာ ဘယ္သူလဲ? ႏွစ္သက္လုိခ်င္တဲ့ တဏွာပဲ။ ဝန္ထုတ္ကုိပစ္ခ်တယ္ဆုိတာ ဘယ္ဟာလဲ? ႏွစ္သက္လုိခ်င္တဲ့ တဏွာကုိပယ္တာပဲ။ ဝန္ထုတ္ဆုိတာ ငါးခႏၶာ, လြန္စြာေလးလွသည္။ ဝန္ထမ္းေခၚလတ္, ပုဂၢိဳလ္မွတ္, ပညတ္သာျဖစ္သည္။ ဝန္ကုိယူက, ဆင္းရဲစြ, ပယ္ခ်ခ်မ္းသာသည္။ ျမစ္ရင္းပါဖ်က္, တပ္မက္ပယ္လွ်င္၊ ဆာေလာင္ ေတာင္းတ, လုံးဝကင္းစင္။ ဝန္ေဟာင္းစြန္႔ပစ္, ဝန္သစ္မတင္၊ ပူခပ္သိမ္း ေအးၿငိမ္း နိဗၺာန္ဝင္။ ၅။ စူဠေဝဒလႅသုတ္ တရားေတာ္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ကာမတဏွာ ေကာင္းႏုိးရာ ထင္ကာႏွစ္သက္မႈ။ ဘဝတဏွာ သႆတာ ထင္ကာႏွစ္သက္မႈ။ ဝိဘဝမွာ ဥေစၧဒါ ထင္ကာႏွစ္သက္မႈ။ သကၠာယျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းမွန္ သုံးတန္တဏွာစု။ တဏွာခ်ဳပ္က သကၠာယ ဒုကၡအၿငိမ္းမွန္။ မူလ ပုဗၺ, အရိယ, သုံးဝမဂၢင္ျမတ္။ ျဖစ္ပြားေစလွ်င္, ဤမဂၢင္, ေျပးဝင္နိဗၺာန္ဓာတ္။ ျဖစ္ျဖစ္သမွ် သခၤါရ ဒုကၡသစၥာတည္း။ သခၤါရတြင္ အေကာင္းထင္ ခင္မင္သမုတည္း။ ႐ုပ္နာမ္အားလုံး ျဖစ္ပ်က္သုံး ခ်ဳပ္ဆုံးနိဗၺာန္တည္း။ ဆင္းရဲၿငိမ္းရာ ဆုိက္ေရာက္တာ သစၥမဂၢင္တည္း။ ႀကံစည္စဥ္းစား ႏွစ္သိမ့္ပြား ေကာင္းစားခ်မ္းသာတည္း။ ႐ႈရာရာတြင္ စူးစုိက္ဝင္ ငါးအင္ပစ်ာန္မည္။ ႏွစ္သိမ့္ခ်မ္းသာ စူးစုိက္ကာ သုံးျဖာဒုစ်ာန္မည္။ ခ်မ္းသာမႈႏွင့္ စူးစုိက္လင့္ သုံးဆင့္စ်ာန္ေခၚသည္။ ဥေပကၡာႏွင့္ စူးစုိက္လင့္ ေလးဆင့္စ်ာန္ေခၚသည္။- စသည့္-တရားအႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဆာင္ပုဒ္လကၤာမ်ားျဖင့္လည္း ေကာင္းမြန္လွေပ၏။ ဓမၼဒါယာဒသုတ္ တရားေတာ္ ေဆာင္ပုဒ္ ၁။ ဓမၼဒါယာ သုတ္ျမတ္မွာ ျမတ္စြာေဟာမိန္႔သည္။ ၂။ ငါ့တပည့္ေတြ တရားအေမြ ခံေစျခင္လွသည္။ ၃။ အာမိသေမြ ပစၥည္းေတြ ပယ္ေစျခင္လွသည္။ မဟာစည္ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၅၅ ၄။ တရားအေမြ အစစ္ေပ ကုိးေထြေလာကုတ္ပါ။ ၅။ နိဗၺာန္ရည္ျငား, ကုသုိလ္မ်ား, တရားေမြတုပါ။ ၆။ စစ္တုႏွစ္ေထြ တရားေမြ ခံေစလုိလွသည္။ ၇။ အာမိသအေမြ အစစ္ေပ ေလးေထြပစၥည္းပါ။ ၈။ လူ, နတ္သုခ ရည္သန္က ဒါန သီလပါ။ ၉။ အာမိသေမြ အတုေတြ မွတ္ေလေမြညံ့သာ။ ၁ဝ။ ပစၥည္းေမြမွ် ခံယူက ဒုကၡမကင္းပါ။ ၁၁။ ထပ္တလဲလဲ, အုိမစဲ, ဆင္းရဲေနၾကမွာ။ ၁၂။ ထပ္တလဲလဲ, နာမစဲ, ဆင္းရဲေနၾကမွာ။ ၁၃။ ထပ္တလဲလဲ, ေသမစဲ, ဆင္းရဲေနၾကမွာ။ ၁၄။ ထပ္တလဲလဲ, ပါယ္ငရဲ, က်ၿမဲေနၾကမွာ။ ၁၅။ သင္တုိ႔ေနာင္ေရး, ငါေမွ်ာ္ေတြး, ဝန္ေလးသနားပါ။ ၁၆။ ထုိ႔ေၾကာင့္အမ်ား, တပည့္သား, ဘုရားေတာင္းပန္သည္။ ၁၇။ ငါ့တပည့္ေတြ တရားအေမြ ခံေစျခင္လွသည္။ ၁၈။ အာမိသေမြ ပစၥည္းေတြ ပယ္ေစျခင္လွသည္။ ပစၥည္းအေမြ ၁၉။ ပစၥည္းမွ်ပင္, ခံယူလွ်င္, လူ႐ွင္ဆုိၾကမွာ။ ၂ဝ။ ဘုရားသားေတြ, ပစၥည္းေမြ, ခံေန႐ုံမွ်သာ။ ၂၁။ ဆြမ္းဘုန္းၿပီးခါ, ဘုရားမွာ, မ်ားစြာဆြမ္းက်န္သည္။ ၂၂။ ရဟန္း ၂-ပါး, ဆာေလာင္မ်ား, ဘုရားထံေရာက္သည္။ ၂၃။ ဘုရားဆြမ္းက်န္, သုံးေဆာင္ရန္, ဖိတ္မန္ခြင့္ûပသည္။ ၂၄။ တစ္ပါးသာစား, က်န္တစ္ပါး, ပယ္႐ွားက်င့္သုံးသည္။ ၂၅။ ပယ္႐ွားသူသာ, က်ဳိးမ်ားမွာ, ျမတ္စြာခ်ီးၾကဴးသည္။ ၂၆။ ဤသုိ႔ျမတ္စြာ, ပုံေဆာင္ကာ, သာယာဆုံးမသည္။ ၂၇။ ဘုရားစကား, တုိ႔အမ်ား, ေလးစားက်င့္ထုိက္သည္။ ၂၈။ ေလးစားသူမွာ, ဆင္းရဲကြာ, ခ်မ္းသာရေပသည္။ ဝိေဝကသုံးပါး-အက်င့္ပ်က္ ၁။ ဆိတ္ၿငိမ္တရား, ျမတ္ဘုရား, ပြားမ်ားထာဝစဥ္၊ ၂။ တပည့္တုိ႔အား, ထုိတရား, မပြားလုိက္လွ်င္၊ ၃။ ပယ္ရန္ညႊန္ၾကား, တရားမ်ား, ပယ္႐ွားမûပလွ်င္၊ ၄။ ပစၥည္းမ်ားေရး, အေလးေပး, က်င့္ေရးေလ်ာ့ေပါ့လွ်င္၊ ၅။ ဆုတ္ရန္ေ႐ွ႕သြား, က်င့္ရန္ကား, ခ်ထားဝန္႐ွိလွ်င္၊ ၆။ ေထရ္ႀကီး, လတ္, ငယ္, ကဲ့ရဲ႕ဖြယ္, သုံးစြယ္ၿငိစြန္းသည္၊ ၇။ ဆိတ္ၿငိမ္တရား, တပည့္မ်ား, က်င့္ပြားေနက်လွ်င္ ၈။ ပယ္ရန္ညႊန္ၾကား, တရားမ်ား, ပယ္႐ွားၾကေလလွ်င္ ၉။ ပစၥည္းမ်ားရန္, မရည္သန္, က်င့္ရန္ မေလွ်ာ့လွ်င္၊ ၁ဝ။ ဆိတ္ၿငိမ္က်င့္ေရး, ေ႐ွ႕ေဆာင္ေပး, ဆုတ္ေရးပယ္႐ွားလွ်င္၊ ၁၁။ ေထရ္ႀကီး လတ္ ငယ္, ခ်ီးမြမ္းဖြယ္,သုံးသြယ္ျပည့္စုံသည္။ မဒတရား ၂၇-ပါး ၁။ မ်ဳိးႏြယ္နာကင္း, ပ်ဳိႏုျခင္း, လြန္မင္းသက္႐ွည္စြာ၊စြဲမွီûပလ်င္း, မာန္ယစ္ျခင္း, မယြင္းျဖစ္ တတ္ပါ၊ မဟာစည္ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၅၆ ၂။ လာဘ္သကၠာရ, ေလးûပၾက, ျဖစ္ရေ႐ွ႕ေဆာင္ပါ၊စြဲမွီûပလ်င္း, မာန္ယစ္ျခင္း, မယြင္းျဖစ္ တတ္ပါ၊ ၃။ ေျ>ြခရံေဘာဂ, ႐ုပ္ဆင္းလွ, သုတ ပဋိဘာ၊စြဲမွီûပလ်င္း, မာန္ယစ္ျခင္း, မယြင္းျဖစ္တတ္ပါ၊
၄။ သက္ႀကီးပိ႑, ယာပထ, ယသ ၿပီးေျမာက္တာ၊စြဲမွီûပလ်င္း, မာန္ယစ္ျခင္း, မယြင္းျဖစ္
တတ္ပါ၊
၅။ သီလစ်ာန, တတ္သိပၸ, ညီမွ်သုံးရပ္ပါ၊စြဲမွီûပလ်င္း, မာန္ယစ္ျခင္း, မယြင္းျဖစ္တတ္ပါ၊
ပမာဒ-ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း
၁။ ဒုစ႐ုိက္သုံးပါး, ကာမငါး, စိတ္သြားေစဖုိ႔ လႊတ္ထားလွ်င္၊
သြားလာေသာက္စား, ေပ်ာ္ေနျငား, သူအား ေမ့ေလ်ာ့ ေခၚသည္ပင္၊
၂။ ကုသုိလ္တရား, ပြားဖုိ႔ကား, ေလးစား ေကာင္းစြာ မûပလွ်င္၊
သြားလာေသာက္စား, ေပ်ာ္ေနျငား, သူအား ေမ့ေလ်ာ့ ေခၚသည္ပင္။
၃။ မျပတ္မပြား, စိတ္ေလ်ာ့ျငား, လုိလားဓုရ ခ်ထားလွ်င္၊
သြားလာေသာက္စား, ေပ်ာ္ေနျငား, သူအား ေမ့ေလ်ာ့ ေခၚသည္ပင္။
၄။ မမွီဝဲျငား, မပြားမ်ား, အားပါးမထုတ္ ေနခဲ့လွ်င္၊
သြားလာေသာက္စား, ေပ်ာ္ေနျငား, သူအား ေမ့ေလ်ာ့ ေခၚသည္ပင္။
၇။ မဟာသမယသုံးသုတ္ တရားေတာ္မွ
ေဆာင္ပုဒ္မ်ား
၁။ ခ်စ္ဖြယ္ေလာဘ, ထုိႏွစ္ဝ၊ဆႏၵ လုိခ်င္မႈေၾကာင့္ပင္။
၂။ လူ၏မွီရာ, အက်ဳိးမွာ၊အာသာၿပီးေၾကာင္း ¤င္းပင္။
၃။ သာယာစဖြယ္, ႐ြံမုန္းဖြယ္၊မွီတြယ္ဆႏၵ, ျဖစ္ေပၚသည္။
၄။ ႐ုပ္ဝတၴဳတြင္, ျဖစ္ပ်က္ျမင္၊လုိခ်င္စြဲမွတ္, ဆုံးျဖတ္သည္။
၅။ သာယာမုန္းဖြယ္, ထုိႏွစ္သြယ္၊ျဖစ္တယ္, ဖႆေၾကာင့္ေပတည္း။
၆။ တည္ၿမဲျပတ္စဲ, ယူဆစြဲ၊ဒါလဲ ဖႆေၾကာင့္ေပတည္း။
၇။ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ခု, စြဲမွီûပ၊ေတြ႕မႈ ဖႆျဖစ္ေပၚသည္။
၈။ လုိခ်င္တဏွာ, စြဲမွီကာ၊ငါ့ဟာဟူ၍ သိမ္းပုိက္သည္။
၉။ လုိခ်င္ကင္းလွ်င္, ငါ့ဟာပင္၊ထင္ျမင္ သိမ္းပုိက္ ကင္းေလသည္။
၁ဝ။ ႐ုပ္နာမ္မ႐ွိျငား, ဖႆငါး၊ထိပါးမ႐ွိ ကင္းေလသည္။
၁၁။ အယူမွားဆုံးျဖတ္, အရပ္ရပ္၊ပယ္လတ္အားလုံး ကင္းေစသည္။
၁၂။ သုိ႔ျဖစ္သူဟာ, ေလာကမွာ, ျငင္းကာမ႐ွိ, ကင္းရသည္။
မဟာစည္ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၅၇
၁၃။ ျမင္ ၾကား ေတြ႕ရ ႀကံသိရ, ဓမၼအားလုံးမွာ။
၁၄။ ေသမင္းစစ္သည္, ကင္းေလၿပီ, မုနိရဟႏၲာ။
၁၅။ ဝန္ထုတ္ကင္းပ, ကိေလမွ, လြတ္ရကင္း႐ွင္းစြာ။
၁၆။ ႀကံစည္ေတာင္းတ, ေပ်ာ္မႈမွ, လုံးဝကင္း႐ွင္းပါ။
၁၇။ ''ေပၚတုိင္းမျပတ္ ႐ႈမွတ္ေနလွ်င္၊
႐ုပ္နာမ္ႏွစ္မ်ဳိး, ေၾကာင္းက်ဳိးသိျမင္၊
မၿမဲဆင္းရဲ, Óဏ္ထဲေပၚလြင္,
အနတၱ, သိရဒိ႒ိစင္။
၈။ သီလဝႏၲသုတၱန္တရားေတာ္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား
၁။ သီလသုတာ, စုံသူမွာ, ဘယ္ဟာ ႐ႈအပ္ပါသနည္း
စြဲလမ္းႏုိင္ရာ, ငါးခႏၶာ, မွန္စြာ႐ႈအပ္ပါသတည္း။
၂။ ဘယ္အက်ဳိးငွာ, ထုိခႏၶာ, ဘယ္ခါ႐ႈအပ္ပါသနည္း
၃။ လုံးစုံဓမၼ, အနိစၥ, ဒုကၡအနတၱာ။
၄။ ဤ၍ဤမွ်, ၾကားဘူးက, သုတလုံေလာက္ပါ။
၅။ Óဏ္ျဖင့္ေ႐ွး႐ႈ, ႐ုပ္နာမ္စု, မွတ္ûပသိေလရာ။
၆။ မၿမဲဆင္းရဲ, သေဘာပဲ, သိၿမဲပုိင္းျခားကာ။
၇။ မၿမဲဆင္းရဲ ေရာဂါစြဲ, ေပါက္ကြဲအုိင္းတူသည္။
၈။ ေျငာင့္မေကာင္းမႈ, ဖ်ားနာဟု မွတ္႐ႈ သူစိမ္းမည္။
၉။ သုိ႔႐ႈျမင္သန္, ေသာတာပန္, အမွန္ျဖစ္ႏုိင္သည္။
၁ဝ။ ျဖစ္ခုိက္႐ႈမွ, သဘာဝ, မုခ် သိႏုိင္သည္။
၁၁။ သေဘာသိမွ, ဥဒယ, ဝယ ျမင္ႏုိင္သည္။
၁၂။ သႏၲတိ ဃန (က) ေ႐ွးေနာက္တရား ခဏျပားလ်က္, ပုိင္းျခားမျပတ္, ငါေကာင္မွတ္,
ေခၚလတ္, သႏၲတိ ဃနတည္း။
သမူဟ ဃန (ခ) ႐ုပ္နာမ္အမ်ား, သေဘာျပားလ်က္ ပုိင္းျခား မျပတ္, ငါေကာင္မွတ္
ေခၚလတ္ ကိစၥ ဃနတည္း။
အာရမၼဏ ဃန (ဃ) နာမ္သေဘာမ်ား, အာ႐ုံျပားလ်က္, ပုိင္းျခား မျပတ္, ငါေကာင္မွတ္,
ေခၚလတ္ အာရမၼဏ ဃနတည္း။
၁၃။ ျဖစ္ခုိက္တရား, မပုိင္းျခား၍, ေလးပါးဃန, ထင္ေပၚက, အတၱစြဲလမ္းသည္။
၁၄။ ျဖစ္ခုိက္တရား, ႐ႈပုိင္းျခား၍, ေလးပါးဃန, ေၾကပ်က္မွ, အနတၱÓဏ္ျဖစ္သည္။
၁၅။ Óဏ္မွန္အနတၱ, ျပည့္စုံမွ, အရိယမဂ္Óဏ္ဆုိက္ေရာက္သည္။
၁၆။ ပညတ္အနိစၥ, သိ႐ုံမွ်, အနတၱ Óဏ္မပုိင္။
၁၇။ ပညတ္ဒုကၡ, သိ႐ုံမွ်, အနတၱ Óဏ္မပုိင္။
၁၈။ ပရမတ္အနိစၥ, သိျမင္မွ, အနတၱ Óဏ္ပုိင္သည္။
၁၉။ ပရမတ္ဒုကၡ, သိျမင္မွ, အနတၱÓဏ္ပုိင္သည္။
၂ဝ။ လကၡဏာစစ္တြင္, တစ္ခုျမင္, အကုန္သိေတာ့သည္။
၂၁။ ပ်က္စီးသုည, အနတၱ, ႐ႈရဆယ့္တစ္မည္။
၂၂။ သုိ႔႐ႈျမင္သန္, ေသာတာပန္, အမွန္ျဖစ္ႏုိင္သည္။
၂၃။ ေသာတာမဂ္Óဏ္, ထူးျခားဟန္, ထုတ္ျပန္ ဤသုိ႔ ေဖၚျပသည္။
၂၄။ မပယ္ဘူးၿမဲ, ကိေလခဲ, ေဖါက္ခြဲ ပယ္ခြင္းသည္။
၂၅။ ႐ုပ္နာမ္အစု, ငါေကာင္ဟု, ထင္မႈမ႐ွိပါ။
၂၆။ ရတနာသုံးပါး, သိကၡာအား, ယုံမွားမ႐ွိပါ။
၂၇။ သစၥာမျမင္, မဂၢင္မပါ, ေလ့က်င့္ကာျဖင့္, ခ်မ္းသာၿမဲမည္, မယုံၾကည္, ကန္ၿပီ
မဟာစည္ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၅၈
သီလဗၺတာ။
၂၈။ အဆုံးမထင္, ဝဋ္ေရယဥ္, ကင္းစင္ေျခာက္ေစသည္။
၂၉။ အပါယ္ေလးပါး, လမ္းေပါက္မ်ား, တံခါး ပိတ္ေစသည္။
၃ဝ။ ဗုဒၶစြမ္းရည္, ေတြ႕ျမင္ၿပီ, ယုံၾကည္ၿမဲလွစြာ။
၃၁။ ဓမၼစြမ္းရည္, ေတြ႕ျမင္ၿပီ, ယုံၾကည္ၿမဲလွစြာ။
၃၂။ သံဃစြမ္းရည္, ေတြ႕ျမင္ၿပီ, ယုံၾကည္ၿမဲလွစြာ။
၃၃။ အရိယာကႏၲ, ငါးသီလ, လုံးဝ ျပည့္စုံရာ။
၃၄။ ျမတ္ေသာတာပန္, တရားမွန္, ေလးတန္စုံလင္ရာ။
၃၅။ ကုိယ့္Óဏ္အဆင့္, ကုိယ္တုိင္ခ်င့္, အသင့္ဆုံးျဖတ္ရာ
၃၆။ အရိယာဥစၥာ, ခုႏွစ္ျဖာ, ေကာင္းစြာရေစသည္။
၃၇။ အဂၤါ႐ွစ္ပါး, မဂ္လမ္းမွား, ပယ္႐ွားသုတ္သင္သည္။
၃၈။ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း, ေ႐ွာင္ခြာတိမ္း, ကင္းၿငိမ္းေစပါသည္။
၃၉။ ေ႐ႊရင္ေတာ္ႏွစ္, သားေတာ္ျဖစ္, စင္စစ္ေရာက္ေစသည္။
၄ဝ။ ရာေပါင္းမ်ားစြာ, နိသံသာ, ေသာတာမဂ္က ေပးပါသည္။
၄၁။ (က) ဆိတ္ၿငိမ္ရာတြင္, ခ်ဥ္းကပ္ဝင္၍, ဆင္ျခင္႐ႈၾကည့္ ျဖစ္ပ်က္မိ,
အသိ႐ွင္းသည္သာ။
(ခ) ယထာဘူတ, မသိရေအာင္, ထႀကံလႊမ္းမုိး, ကိေလဆုိး ျဖစ္႐ုိးမ႐ွိပါ။
(ဂ) ဤသုိ႔သိရ ပထမ ပစၥေဝကၡဏာ။
(ဃ) မဂ္သိၿပီဟန္, ဝိပႆ္Óဏ္, ဖန္ဖန္မွီဝဲကာ၊
(င) အၾကမ္းအႏု, ကိေလစု, ၿငိမ္းမႈထင္႐ွားရာ၊
(က) ႐ႈမွတ္သိရ, ဤလမ္းမွ, ျပင္ပတျခားမွာ၊
(ခ) ကိေလသာၿငိမ္းဘိ, ျမတ္အရိ, မ႐ွိဆုံးျဖတ္ရာ၊
၄၃။ (က) ကုစားႏုိင္ေကာင္း အာပတ္ေပါင္း, တိမ္းေစာင္းေရာက္ေသးရာ၊
(ခ) မဖုံးကြယ္ပဲ, ကုစားၿမဲ, ေနာက္လဲေစာင့္႐ုိးပါ၊
၄၄။ (က) ေ႐ွာင္လႊဲမရ, မႈကိစၥ, ûပရေလေသာအခါ၊
(ခ) သိကၡာသုံးပါး က်င့္ရန္ကား စိတ္အား သန္ၿမဲသာ။
၄၅။ (က) ဗုဒၶေဟာထား ျမတ္တရား ေဟာၾကားရေသာအခါ၊
(ခ) လုံးစုံမၾ<ြကင္း, ႏွစ္လုံးသြင္း, နာျခင္း အားေကာင္းစြာ။ ၄၆။ (က) ဗုဒၶေဟာၾကား ျမတ္တရား ေဟာၾကားရေသာအခါ၊ (ခ) အနက္သိျမင္, စိတ္ၾကည္႐ႊင္, ကုိယ္တြင္ သိမ့္သိမ့္ျဖာ။ (ဂ) ဤသုိ႔သိရ သတၱမ ပစၥေဝကၡဏာ။ ၄၇။ (က) ပစၥေဝကၡဏာ ခုႏွစ္ျဖာ ညီစြာျဖစ္ပါမူ၊ (ခ) အရိယာမွန္ ေသာတာပန္ ဧကန္ဆုံးျဖတ္ယူ။ ၄၈။ (၁) ေသာတာပန္ကား, ဘယ္တရား, ႐ႈပြားအပ္သနည္း။ (၂) ေသာတာပန္လဲ, ခႏၶာပဲ, ႐ႈၿမဲနည္းတူသည္။ (၃) သုိ႔႐ႈျမင္သန္, သကဒါဂါမ္, အမွန္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ၄၉။ (၁) သကဒါဂါမ္ကား၊ ဘယ္တရား, ႐ႈပြားအပ္သနည္း။ (၂) သကဒါဂါမ္လဲ, ခႏၶာပဲ, ႐ႈၿမဲနည္းတူသည္။ (၃) သုိ႔႐ႈျမင္သန္, အနာဂါမ္, အမွန္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ၅ဝ။ (၁) အနာဂါမ္ကား၊ ဘယ္တရား ႐ႈပြားအပ္သနည္း။ (၂) အနာဂါမ္လဲ, ခႏၶာပဲ, ႐ႈၿမဲနည္းတူသည္။ မဟာစည္ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၅၉ (၃) သုိ႔႐ႈျမင္သန္, အရဟံ, အမွန္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ၅၁။ (၁) ရဟႏၲာကား၊ ဘယ္တရား, ႐ႈပြားအပ္သနည္း။ (၂) ရဟႏၲာလဲ, ခႏၶာပဲ, ႐ႈၿမဲနည္းတူသည္။ (၃) သုိ႔႐ႈေသာ္ျငား, သစ္ေဟာင္းကား, တုိးပြား မ႐ွိၿပီ။ ၉။ တုဝ႗ကသုတ္ တရားေတာ္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၁။ ဆိတ္ၿငိမ္တခုိ, ၿငိမ္းရာကုိ၊ ဘယ္ကုိျမင္၍, ၿငိမ္းသနည္း။ ၂။ အက်ယ္ခ်ဲ႕လစ္, သူ႕အျမစ္ႏွင့္, ငါျဖစ္သည့္သြင္, စိတ္ႀကီးဝင္, သိျမင္လ်က္ ၿငိမ္းေစသည္။ ၃။ ကုိယ္တြင္းကုိယ္ပ, ဂုဏ္အရ, မာနမႀကီးရာ။ သူေတာ္ေကာင္းမွန္, ထုိသည့္မာန္, နိဗၺာန္ အၿငိမ္းမဆုိပါ။ ၄။ ျမတ္ ယုတ္ တန္းတူ, ျဖစ္သည္ဟူ, မာန္မူမûပ ကင္းေစရာ။ ေကာင္းဆုိးမ်ားစြာ, ေတြ႕êကံကာ, ငါငါဟူ၍ မစြဲရာ။ ၅။ ကုိယ္တြင္း၌သာ, ၿငိမ္းေစရာ, ျပင္မွာမ႐ွာသင့္သည္ရာ။ ကုိယ္ထဲၿငိမ္းက, ၿမဲအတၱ, ကင္းပ ျပတ္အတၱာ။ ၆။ သမုဒ္လယ္တြင္, လႈိင္းကင္းစင္, ေရပင္တည္သည့္, ပုံပမာ။ တဏွာကင္းစင္, တည္သည့္ျပင္, စည္ပင္ပြားမ်ား, ကင္းေစရာ။ ၇။ မ်က္ေမွာက္တရား, ေဘးပယ္႐ွား, ေဟာၾကားခဲ့ေပၿပီ၊ ပါတိေမာက္ႏွင့္, စိတ္တည္လင့္, အက်င့္ ေဟာေစခ်င္ပါသည္။် ၈။ မ်က္စိကစား, ႐ြာစကား, ေ႐ွာင္႐ွား က်င့္ရမည္။ ရသာမမက္, ေလာဘဘက္, ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိး ပယ္ရမည္။ ၉။ အေတြ႕ဆုိးမ်ား, ႏွိပ္စက္ျငား, ညည္းတြား ျမည္တန္း မûပရာ။ ၁ဝ။ စားေသာက္ဖြယ္မ်ား, ဝတ္အစား, သိမ္းထားမûပရာ။ ၁၁။ စ်ာန္ကုိဝင္စား, လမ္းမမ်ား, လႈပ္႐ွားကုကၠဳစ္ ကင္းရမည္။ ၁၂။ အိပ္မႈနည္းပါး, ႏုိးမႈမ်ား, êကိးစားထက္သန္ေစရမည္။ ၁၃။ အာတဗၺဏာ, အိပ္မက္တာ, လကၡဏာေဟာ, ကင္းရမည္။ နကၡတ္ယွဥ္ဟန္, သားငွက္သံ, ႀကံဖန္ေဟာေျပာ, ကင္းရမည္။ ကုိယ္ဝန္တည္မႈ, ေဆးဝါးကု, မûပ ကင္း႐ွင္းေစရမည္။ မဟာစည္ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၆ဝ ၁၄။ ကဲ့ရဲ႕ေသာ္လဲ, မလႈပ္ပဲ, ေျမႇာက္လဲမေျမာက္ တည္ၿငိမ္ရာ။ ေလာဘ ေကာဓ, မေစၧရ, ေဘဒ-ကုန္းေခ်ာကင္းေစရာ။ ၁၅။ အေရာင္းအဝယ္, စြပ္စြဲဖြယ္, ၿငိတြယ္႐ြာ၌ မûပရာ။ လာဘ္ရေစရန္, စိတ္ရည္သန္, ဟန္ပန္ေဆာင္၍ မေျပာရာ။ ၁၆။ ဝါၾ<ြကား ကုိယ္ၾကမ္း, ႏွဳတ္စိတ္ရမ္း, ဆုိးသြမ္းျငင္းခုံ မûပရာ။ ၁၇။ ေကာက္က်စ္ ကင္းပ, မလိမ္ရ, ႏွိမ္ခ် အထင္မေသးရာ။ ၁၈။ စြပ္စြဲခံရ, ၾကားလတ္က, ေခ်ပ ၾကမ္းêကတ္-မûပရာ။ ကိေလၿငိမ္းလွ်င္, တုံ႔ျပန္ခ်င္, စိတ္ပင္မျဖစ္, ၿငိမ္းသည္သာ။ ၁၉။ ဤတရားသိလွ်င္, ႐ႈဆင္ျခင္, အစဥ္မွတ္ဆက္, က်င့္ရာသည္။ ကိေလသာ ၿငိမ္းတာ, သႏၲိပါ, သိကာမေမ့ ႐ွိရာသည္။ ၂ဝ။ ႏုိင္သာ ႏုိင္ေပ, မ႐ႈံးေပ, ျမင္ေလမ်က္ေမွာက္ တရားေတာ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အၿမဲ, မေမ့ပဲ, ႐ွိလဲခုိးလွ်က္က်င့္ရာေသာ္။ မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ ပါဠိနိႆယ ဓမၼေဒသနာ သံေယာဇဥ္ ၁ဝ-ပါး ေဆာင္ပုဒ္ ၁။ အာ႐ုံငါးဝ, တပ္စြဲက, ကာမသံေယာဇဥ္။ ၂။ သုံးပါးဘဝ, တပ္စြဲက, ဘဝသံေယာဇဥ္။ ၃။ အမ်က္ေဒါသ, စိတ္ဆုိးက, ပဋိဃသံေယာဇဥ္။ ၄။ ကုိယ္သာေတာ္လွ, ထင္မွတ္က, မာနသံေယာဇဥ္။ ၅။ ႐ုပ္နာမ္ကုိပဲ, ငါေကာင္စြဲ, ယူလြဲဒိ႒ိပင္။ ၆။ တရားမွန္တြင္, မယုံခ်င္၍, ဆင္ျခင္ႏွဳိင္းညႇိ, ေဝဖန္ၾကည့္, ဝိစိကိစၧာပင္။ ၇။ ႏြားေခြးတူစြာ, က်င့္တာေကာင္းျမတ္, ယူစြဲမွတ္, သီလဗၺတပင္။ ၈။ ကုိယ့္ထက္သူမ်ား, ေကာင္းစားသည္ကုိ, မနာလုိ, ေခၚဆုိ ဣႆာပင္။ ၉။ ကုိယ္လုိသူမ်ား, ေကာင္းစားမည္မွ, ဝန္တုိက, မစၧရိယပင္။ ၁ဝ။ သစၥာေလးတန္, ေျပာင္းျပန္ထင္ကာ, မသိတာ, အဝိဇၨာသံေယာဇဥ္။ ၁၁။ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ, မလြတ္ရေအာင္, ခ်ည္ေႏွာင္တတ္စြာ, ဤဆယ္ျဖာ, အဘိဓမၼာသံေယာဇဥ္။ မဟာစည္ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၆၁ ၁၁။ ေလာကဓံ တရားေတာ္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၁။ လာဘ္ေျ>ြခရံရ, ခ်ီးမြမ္းၾက, သုခ ဝမ္းသာၿမဲ။
၂။ ထုိေလးမ်ဳိးမွ, ေျပာင္းျပန္က်, ေလာကဝမ္းနည္းၿမဲ။
၃။ ေလာကဓမၼ, ေ႐ွာင္မရ, မုခ်ေတြ႕စၿမဲ။
စူဠေသာတာပန္
၁။ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ဝ, ေၾကာင္းêကိးမွ်, သိကစူေသာတာ။
၂။ ဂတိၿမဲရ, ပါယ္မက်, မိန္႔ဟ ဝိသုဓ္မွာ။
ဥဒယဗၺယÓဏ္ စသည္ျဖစ္ပုံ
၁။ ေၾကာင္းက်ဳိးႏွစ္ဝ, သိ႐ုံမွ်, အားရမေနရာ။
၂။ ဆက္လက္႐ႈက, ျဖစ္ပ်က္မွ်, မုခ်သိႏုိင္ပါ။
၃။ သိလွ်င္သိလွ်င္, မသိစင္, သိျမင္ နိဗၺဴတာ။
၄။ နိဗၺာန္ျမင္က အပါယ္မွ, လုံးဝ လြတ္ေျမာက္ရာ။
၅။ ကိေလကုန္ခန္း နိဗၺာန္နန္း, စံျမန္းေနာက္ဆုံးမွာ။
ျဗဟၼဝိဟာရ တရားေတာ္
ေမတၱာအက်ဳိးေဆာင္ပုဒ္မ်ား
၁။ တစ္ေန႔ သုံးခါ, အုိးတစ္ရာျဖင့္, ခ်က္ခါထမင္း, ေကြၽးလႉျခင္းထက္, မယြင္းစင္စစ္, ႏုိ႔
တညစ္စာ, ႀကိမ္သုံးခါမွ်, ေမတၱာပြားမ်ား, က်ဳိးႀကီးမားသည္, ဘုရားျမတ္စြာ မိန္႔ခြန္း
တည္း။
၂။ အိပ္ႏုိး, ခ်မ္းသာ, ေကာင္းစြာ အိပ္မက္, ခ်စ္လ်က္ လူနတ္, ေစာင့္လတ္ နတ္မ်ား, မီးဆိပ္
-ဓားတုိ႔, ေ႐ွာင္႐ွားကုိယ္မွာ, လ်င္စြာစိတ္တည္, ႐ႊင္ၾကည္မ်က္ႏွာ, ေသကာမေတြ, လား
ေလျဗဟၼာ, ဆယ့္တစ္ျဖာသည္, ေမတၱာပြားမႈ အက်ဳိးတည္း။
ကံႏွင့္ ကံ၏အက်ဳိး ေဝဖန္ခ်က္
၁။ သူ႕ကုိသတ္ျဖတ္, သက္တုိတတ္, မသတ္အသက္႐ွည္။
၂။ ညႇဥ္းဆဲသူကား, အနာမ်ား, သနားက်န္းမာသည္။
၃။ ေဒါသမီးလွ်ံ, အက်ည္းတန္, သည္းခံ လွပသည္။
၄။ မနာလုိမွာ, ေျ>ြခရံကြာ, ၾကည္သာ ေျ>ြခရံစည္။
၅။ မေပးလႉက, မြဲျပာက်, လႉမွ ေပါၾ<ြကယ္သည္။
၆။ မ႐ုိမေသ, မ်ဳိးယုတ္ေခ်, ႐ုိေသမ်ဳိးျမတ္သည္။
၇။ မေမးမျမန္း, Óဏ္ျမင္ကန္း, စုံစမ္းÓဏ္ႀကီးသည္။
၈။ ဆုိးတာûပက, ဆုိးတာရ, ေကာင္းမွေကာင္းစားသည္။
၉။ ဆုိးေကာင္းႏွစ္တန္, ကံစည္မံ, ခံ စံၾကရသည္။
၁၃။ ေက်ာင္းအလွဴ အႏုေမာဒနာတရားေတာ္ ေဆာင္ပုဒ္
၁။ ကိန္းေအာင္းေနရန္, ခ်မ္းသာရန္,
အမွန္ျဖစ္ေပသည္။
၂။ စ်ာန္ဝင္စားရန္, ႐ႈမွတ္ရန္,
ဧကန္ သင့္ေပသည္။
မဟာစည္ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၆၂
၃။ ေက်ာင္းလႉသူဟာ, လုံးစုံပါ,
လႉရာ ေရာက္ေပသည္။
၄။ ေန႔ညဥ့္မျခား, ကုသုိလ္မ်ား,
ျဖစ္ပြား ေလေတာ့သည္။
၅။ ေက်ာင္းအလႉ႐ွင္, တရားျမင္
ခုပင္ ၿငိမ္းႏုိင္သည္။
၆။ ခုနစ္ႏွစ္-ခုႏွစ္လ, ေဝလာမ,
ႀကီးစြာ့ ေပးလႉသည္။
၇။ ဆယ့္ႏွစ္ယူဇနာ, က်ယ္ျပန္႔စြာ,
ခ်က္ကာ ေကြၽးေမြးသည္။
၈။ ႐ွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္စီ, ဝတ္ကုိးမည္,
လႉသည္ ရက္ေရာစြာ။
၉။ ေ႐ႊခြက္ ေငြခြက္, ေၾကးစင္ခြက္,
ဆင္နက္ရထားပါ။
၁ဝ။ ႏုိ႕စားႏြားမ, ပလႅင္က,
ကည ဝတ္ထည္ပါ။
၁၁။ ထုိတြင္ဝတ္ထည္, ကုေဋခ်ီ,
လႉသည္ မ်ားလွစြာ။
၁၂။ ေသာတာပန္တစ္ပါး, ေကြၽးလႉျငား,
က်ဳိးမ်ား ထုိထက္သာ။
၁၄။ ေငြရတုတရားေတာ္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား
၁။ သည္းခံက်င့္သုံး, အျမတ္ဆုံးေပ၊
နိဗၺာန္ျမတ္လွ, ဗုဒၶမိန္႔ေပ။
ရဟန္းမွန္လွ်င္း, မညႇင္းတတ္ေပ၊
ရဟန္းမွန္လတ္, မသတ္တတ္ေပ။
ညႇဥ္းဆဲက, သမဏ မဟုတ္ေခ်။
၂။ သက္သတ္ခုိးလု, ကာေမသု၊
ကုိယ္မႈသုံးပါး, ၾကဥ္ေ႐ွာင္ပါ။
၃။ လိမ္လည္ကုံးေခ်ာ, ႏွစ္မဲ့ေျပာ၊
ၾကမ္းေသာစကား ၾကဥ္ေ႐ွာင္ပါ။
၄။ မေကာင္းမႈမ်ား, ေ႐ွာင္႐ွားပယ္ေလ၊
ကုသုိလ္တရား, ျဖစ္ပြားစုံေစ။
မိမိစိတ္ဓာတ္, ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴေစ၊
ဤသုံးပါး, ဘုရားဆုံးမေပ။
မဟာစည္ဓမၼေဒသနာေဆာင္ပုဒ္မ်ား ၆၃
၅။ သူ႕ကုိယ္စြတ္စြဲ, ညႇဥ္းဆဲကင္းေစ၊
ကုိယ္က်င့္သီလ, လုံးဝလုံေစ။
အစာ၌လဲ, သိၿမဲတုိင္း႐ွည္၊
လူသူဆိတ္ေတာင္း, ေတာေက်ာင္းမွာေန၊
စိတ္ျမတ္လုပ္ငန္း, êကိးပမ္းပါေလ၊
ဤ ၆-ပါး, ဘုရားဆုံးမေပ။

No comments:

Post a Comment